Gerry Heiligers – Bisis Consultancy

Gerry Heiligers is oprichter en eigenaar van BISIS Consultancy. Zij  geeft wereldwijd onderwijsadviezen ten bate van kinderen van medewerkers van alle nationaliteiten als zij met hun ouders worden uitgezonden naar het buitenland. Onderwijs voor hun kinderen kan voor ouders een negatieve factor zijn bij het aanvaarden van de uitzending. Men is vaak onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden in het land van uitzending en van de aansluiting van het ene onderwijssysteem op het andere. Omdat wij het gezin passend adviseren bij de onderwijskeuze voor hun kinderen in het nieuwe land, kan een hele zorg worden weggenomen. In die zin leveren we maatwerk.

Een juiste keuze maken is stap 1. Maar onze professionals monitoren ook de voortgang van het onderwijs van de kinderen gedurende de uitzending. Zo hoeven gezin, bedrijf en het onderwijs van de kinderen geen nadeel te ondervinden van de uitzending naar een ander land c.q. de terugkeer van het gezin naar het eigen land.

  • Advies bij de keuze van het type onderwijs
  • Voorbereiding in de nieuwe onderwijstaal
  • Hulp bij de aanmelding van de kinderen
  • Advies over het bijhouden van de moedertaal
  • Monitoring van het niveau van de nieuwe school  tijdens verlof, indien van toepassing
  • Advies en ondersteuning bij de terugkeer naar het land van oorsprong dan wel een nieuwe uitdaging

Ga naar de website van BISIS Consultancy B.V.