Partnerbegeleiding

Meegaande partners van expatriates, impatriates en locals

Voor een toenemend aantal partners is het moeilijk hun wederhelft te volgen naar het buitenland, vanwege hun persoonlijke professionele carrière in het eigen land. Ten behoeve van hen kan BISIS advies geven over een te volgen studie die aansluit op de studie die zij al hebben voltooid, dan wel een te volgen parallel- of nieuwe studie. Het mes snijdt dan aan twee kanten: zij kunnen hun partner volgen, maar hebben bij terugkeer naar het eigen land bovendien een grotere kans hun carrière voort te zetten en voorkomen zo dat er een hiaat in hun C.V. ontstaat.

  • Voor, tijdens en na het verblijf in het buitenland geven wij deskundig advies over het te kiezen onderwijs.
  • Advies en ondersteuning bij het vinden van de juiste studie
  • Ondersteuning bij de aanmelding
  • Advies over de eventuele voorbereiding (taal)
  • Advies en ondersteuning bij de formele diplomawaardering door het land van herkomst

Wilt u meer informatie ontvangen?