IND-leges erkend referentschap voor bedrijven met minder dan 50 werknemers

De IND heeft een nieuw legesbedrag ingevoerd voor het erkend referentschap van een onderneming met minder dan 50 werknemers.

Het nieuwe bedrag wordt vanaf 2017 ingevoerd en is vastgesteld op € 2.638,00.

Door dit lagere bedrag wordt het ook voor kleinere bedrijven interessant om kennismigranten vanuit het buitenland te werven, of om afgestudeerde Masterstudenten aan te nemen.