Bedrijven spelen in op drang naar emigratie

Om aan de vraag naar geschoold personeel te kunnen voldoen, slaan grote Europese bedrijven de handen ineen om buitenlandse arbeidskrachten – onder wie Nederlanders – een gespreid bedje te bieden. Verhuisvergoeding en zekerheid van woning, scholing en een baan voor de partner worden ingezet om professionals te verleiden de stap naar een ander land te maken.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1653539/bedrijven-spelen-in-op-drang-naar-emigratie