Stand van zaken voor expats in binnen – en buitenland

Diverse websites geven de exacte situatie weer over wat er wel en niet mogelijk is voor buitenlandse werknemers:

IND loopt achter met afspraken

De IND heeft zeer weinig loketten beschikbaar om biometrie te laten afnemen, verblijfsvergunning af te halen, verblijfsaantekening te verkrijgen etc.

Mocht u in de knel zitten, laat het ons weten, zodat we er samen een oplossing voor kunnen bedenken.

Nieuwe antecedenten verklaring IND

De IND gebruikt vanaf heden een nieuwe antecedenten verklaring (zie PDF)

Downloaden