IND-leges erkend referentschap voor bedrijven met minder dan 50 werknemers

De IND heeft een nieuw legesbedrag ingevoerd voor het erkend referentschap van een onderneming met minder dan 50 werknemers.

Het nieuwe bedrag wordt vanaf 2017 ingevoerd en is vastgesteld op € 2.638,00.

Door dit lagere bedrag wordt het ook voor kleinere bedrijven interessant om kennismigranten vanuit het buitenland te werven, of om afgestudeerde Masterstudenten aan te nemen.

IND legesbedragen kennismigrant 2017

De IND heeft de nieuwe leges voor 2017 bekendgemaakt:

  • Aanvraag werk- en verblijfsvergunning kennismigrant      € 926,=
  • Verlenging werk- en verblijfsvergunning kennismigrant    € 396,=

Apostille op Marokkaanse documenten

Marokko heeft het Apostilleverdrag ondertekend, waardoor het voor registratie in Nederland voldoende is om documenten (geboorte- en huwelijksakte) met een Apostille aan te leveren.

 

Businessvisum voor Rusland

Wanneer u een visum voor Rusland wilt aanvragen met een verwerkingstijd van 4 werkdagen, dan zult u moeten aantonen dat u of uw werknemer binnen 5 werkdagen naar Rusland vertrekt. De werkgever dient ook een urgentiebrief bij de visumaanvraag aan te leveren.

Apostille op Braziliaanse documenten

Brazilië heeft het Apostilleverdrag ondertekend, waardoor het voor registratie in Nederland voldoende is om documenten (geboorte- en huwelijksakte) met een Apostille aan te leveren.