Stand van zaken voor expats in binnen – en buitenland

Diverse websites geven de exacte situatie weer over wat er wel en niet mogelijk is voor buitenlandse werknemers:

IND loopt achter met afspraken

De IND heeft zeer weinig loketten beschikbaar om biometrie te laten afnemen, verblijfsvergunning af te halen, verblijfsaantekening te verkrijgen etc.

Mocht u in de knel zitten, laat het ons weten, zodat we er samen een oplossing voor kunnen bedenken.

Bedrijven spelen in op drang naar emigratie

Om aan de vraag naar geschoold personeel te kunnen voldoen, slaan grote Europese bedrijven de handen ineen om buitenlandse arbeidskrachten – onder wie Nederlanders – een gespreid bedje te bieden. Verhuisvergoeding en zekerheid van woning, scholing en een baan voor de partner worden ingezet om professionals te verleiden de stap naar een ander land te maken.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1653539/bedrijven-spelen-in-op-drang-naar-emigratie

Apostille op Braziliaanse documenten

Brazilië heeft het Apostilleverdrag ondertekend, waardoor het voor registratie in Nederland voldoende is om documenten (geboorte- en huwelijksakte) met een Apostille aan te leveren.

Apostille op Marokkaanse documenten

Marokko heeft het Apostilleverdrag ondertekend, waardoor het voor registratie in Nederland voldoende is om documenten (geboorte- en huwelijksakte) met een Apostille aan te leveren.

 

Businessvisum voor Rusland

Wanneer u een visum voor Rusland wilt aanvragen met een verwerkingstijd van 4 werkdagen, dan zult u moeten aantonen dat u of uw werknemer binnen 5 werkdagen naar Rusland vertrekt. De werkgever dient ook een urgentiebrief bij de visumaanvraag aan te leveren.

IND legesbedragen kennismigrant 2017

De IND heeft de nieuwe leges voor 2017 bekendgemaakt:

  • Aanvraag werk- en verblijfsvergunning kennismigrant      € 926,=
  • Verlenging werk- en verblijfsvergunning kennismigrant    € 396,=

IND-leges erkend referentschap voor bedrijven met minder dan 50 werknemers

De IND heeft een nieuw legesbedrag ingevoerd voor het erkend referentschap van een onderneming met minder dan 50 werknemers.

Het nieuwe bedrag wordt vanaf 2017 ingevoerd en is vastgesteld op € 2.638,00.

Door dit lagere bedrag wordt het ook voor kleinere bedrijven interessant om kennismigranten vanuit het buitenland te werven, of om afgestudeerde Masterstudenten aan te nemen.