Belastingen en sociale verzekeringen

Belastingen en sociale verzekeringen

Wanneer u als werkgever te maken krijgt met werknemers die voor korte of langere tijd die grensoverschrijdend gaan werken, en dat kan zowel van uit het buitenland naar Nederland als andersom zijn, zal dat de nodige vragen oproepen.

Deze vragen liggen vaak op het gebied van de toepasselijkheid van belastingen en sociale verzekeringen, met in het verlengstuk daarvan zorgverzekering en pensioenopbouw.

Ook de betreffende werknemer zit vaak met soortgelijke vragen.

Werken buiten Nederland

Wanneer een van uw werknemers geheel of gedeeltelijk buiten Nederland gaat werken moet u gaan bepalen of u nog wel inhoudingsplichtig bent voor de loonheffingen. Belangrijk is dan om vast te stellen wat de fiscale woonplaats is van uw werknemer. Bij kortdurende of deeltijd uitzendingen blijft uw werknemer veelal (fiscaal) inwoner van Nederland. U blijft dan inhoudingsplichtig, tenzij het loon op basis van (bijvoorbeeld) een verdrag (inzake belastingen of sociale zekerheid) anderszins bepaalt. Zijn dergelijke verdragen niet van toepassing dan moet de basis voor inhoudingsplicht gevonden worden in zogenaamde eenzijdige regelingen.

  • Ook wanneer de werknemer zijn fiscale woonplaats naar het werkland verplaatst kan er sprake zijn van inhoudingsplicht, bijvoorbeeld over:
  • Loon ter zake van werkdagen in Nederland
  • Nabetalingen (bonus, afrekening vakantiegeld/dagen)
  • Voordelen uit eerder toegekende aandelen en/of optieregelingen
  • Bestuurdersbeloningen

Werken in Nederland

Ook wanneer een werknemer vanuit het buitenland in Nederland voor u gaat werken dient u vast te stellen of u inhoudingsplichtig bent voor de loonheffingen. Dit zal veelal het geval zijn. Het is daarbij belangrijk om vast te stellen over welk loon u inhoudingsplichtig bent. Het Nederlandse loonbegrip is ruim. Naast loon in geld (zoals salaris, bonus etc) worden ook loon in natura (privé gebruik auto van de zaak, huisvesting, reiskostenvergoedingen en dergelijke) en aanspraken (bijvoorbeeld pensioen e.d.) tot het loon gerekend. Ook wanneer deze in het buitenland worden genoten kunnen deze tot het loon voor de Nederlandse loonheffingen behoren.

Werken met de belastingadviseur van ESWW

De wet en regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende belastingen en sociale zekerheid is complex en gedetailleerd en vrijwel iedere situatie roept specifieke vragen op.  Samen met u doen wij een inventarisatie en geven u op basis daarvan een advies opmaat.

Wilt u meer informatie ontvangen?